Padel

Padel

  • Badminton Roskilde opførte i efteråret 2022 fire udendørs padelbaner.
  • Vi vil tilbyde undervisning i padel til særligt børn og unge - men også voksne. Vi vil bruge vores viden og erfaring fra badmintonsporten og overføre dette til padelsporten.
  • Padel er et supplement til de af vores medlemmer, som ligger stille hen over sommeren, som nu kan spille padel udendørs i sommermånederne.
  • Vi vil give borgere i Roskilde og omegn mulighed for at spille padel i foreningsregi.

Hjemmeside

Padelafdelingen har sin egen hjemmeside, hvor man kan kigge nærmere, hvis man er interesseret i at spille padel:

Besøg hjemmesiden ved at klikke her

Tidslinje

Forår 2021Mange medlemmer spørger, om det ikke ville være en god ide at bygge nogle udendørs padel-baner ved Himmelev Idrætscenter.
April 2021Bestyrelsen undersøger mulighederne for anlæggelsen af padel-baner ved Himmelev Idrætscenter - helt præcist 4 udendørs padel-baner.
Maj 2021Møde med Roskilde Kommune, som er positivt indstillet overfor ideen.
Maj 2021Roskilde Kommune vil med stor sandsynlighed ikke finansiere padel-banerne, og bestyrelsen arbejder derfor ud fra en model, hvor det er badmintonklubben som via lån fra klubbens medlemmer selv finansierer banerne. Det forventes at 4 baner vil koste i omegnen af 2,0-2,5 mio. kroner, hvilket vil kunne afdrages over ca. 5 år.
Juni 2021Der afholdes medlemsmøde og der er stor opbakning fra medlemmerne til at gå videre med projektet.
Juni 2021Bestyrelsen indleder dialog med en række medlemmer, som ønsker at være långiver til projektet.
Juni 2021Badminton Roskilde indsender ansøgning til Roskilde Kommune om tilladelse til at bygge 4 udendørs padel-baner
Juni 2021Det viser sig, at der er andre foreninger i området, som også vil bruge det område, som badmintonklubben har udset sig til at bygge padel-banerne på. Der starter derfor en dialog med alle områdets idrætsforeninger, hvor formålet er at blive enige om en placering, som alle idrætsforeninger kan tilslutte sig.
November 2021Der opnås enighed blandt alle idrætsforeningerne omkring placeringen af padel-banerne ved Himmelev Idrætscenter.
November 2021Opdateret ansøgning med ny placering af padel-banerne indsendes til Roskilde Kommune.
Februar 2022Ansøgningen behandles i diverse politiske udvalg i Roskilde Kommune.
Februar 2022Ansøgningen godkendes af Roskilde Kommune.
Sommeren 2022Byggeriet går i gang.
Oktober 2022 Banerne står klar og bliver indviet 15. oktober 2022.

Placering af banerne

Banerne ligger på idrætsanlægget i Himmelev.